Vráť sa domov

Projekt aktívny

Projekt "Vráť sa domov" je podporený grantovým programom MAGNA finančne podporený od Karpatskej nadácie

Dlhodobo spolupracujeme so školami, učiteľmi, psychológmi, a hlavne deťmi. Doteraz sme realizovali stovky prednášok a odškolili odhadom 8 tisíc detí, rodičov, preventistov. Spolu s Okresným úradom, odborom prevencie kriminality sme identifikovali potrebu detí ako sa bezpečnejšie pohybovať mimo školy a domu a pripravili sme desatoro bezpečnej cesty domov. Mnoho detí zmieňovalo slovné obťažovanie a slovný konflikt, pokrikovanie, strach, nepríjemné zážitky v MHD, strach z bielych dodávok, šikana po ceste domov. Tento projekt reflektuje na reálnu potrebu detí cítiť sa vonku bezpečnejšie. Opakovane sa k nám vracajú témy konfliktu preneseného zo škôl po ceste domov, šikana, vylučovanie z kolektívu, obavy z ihrísk, či cesty domov.

Už realizované školenia

Prednáška 06.06.2023 Základná škola Jozefa Urbana, Košice – „Vráť sa domov“

Autor: admin | 22. júla 2023
Vráť sa domov - ZŠ Jenisejská

V utorok 06.06.2023 sme v navštívili Základnú školu Jozefa Urbana v Košiciach. Spolu s pedagógmi a za prítomnosti zástupcu z Okresného úradu Košice, krajského koordinátora Mgr. Ivan Bieszczada sme spolu…

Čítať ďalej

Prednáška 09.05.2023 Gymnázium Šrobárova – „Vráť sa domov“

Autor: admin | 22. júla 2023
Vráť sa domov - Gymnázium Šrobárova

V utorok 9.5.2023 sme privítali v našej telocvični na Rastislavovej ulici 100 v Košiciach študentov a pedagógov z Gymnázia Šrobárová v Košiciach. Spolu tri skupiny dievčat a chlapcov, s ktorými…

Čítať ďalej

Prednáška 15.05.2023 Gymnázium Sv. Edity Steinovej – „Vráť sa domov“

Autor: admin | 22. júla 2023
Vráť sa domov - GYMES

Ďalšiu z prednášok sme priniesli 15.5.2023 na Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach. Čakala nás skupina študentiek a študentov, spolu s nimi ich spolužiačka a naša dobrovoľníčka Sofia. Hlavnou náplňou…

Čítať ďalej

Prednáška 23.05.2023 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského – „Vráť sa domov“

Autor: admin | 22. júla 2023
Vráť sa domov - EGJAK

V utorok 23.5.2023 sme v našich priestoroch na Rastislavovej 100 v Košiciach privítali veľkú skupinu študentov a študentiek z Evanjelického gymnázia J.A. Komenského v Košiciach. Spolu s pedagógmi a za…

Čítať ďalej