Školenie vo Fakultnej nemocnici 9.3.2018

Cesta Domov FNsP Kosice

V piatok sme v rámci našej šnúry školení v rámci projektov prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR a nášho projektu "Cesta domov" zavítali aj medzi pracovníkov Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pracovisko Trieda SNP 1 Fakultnej nemocnice v Košiciach.

Cesta domov FNsP Realna sebaobrana Kosice

Títo ľudia sa niekedy stretávajú s agresívnymi klientami, niekedy sú nútení vycestovať za pacientom do jeho bydliska. Zdieľali s nami svoje pracovné aj súkromné skúsenosti, spolu sme hľadali odpovede a riešenia. Bolo to zaujímavé stretnutie a tešíme sa už teraz na ďalšie. Ďakujeme vedeniu oddelenia, že nám umožnilo prezentovať náš projekt "Cesta domov" a prispelo tak k zvýšeniu bezpečia svojich zamestnancov.