Školenie v rámci prevencie kriminality ZŠ Novosad 13.2, 24.2.-26.2.2020

V rámci prevencie kriminality a násilia nás vietor zavial do Základnej školy Novosad. Začali sme otváracím školením pre pedagógov, kde sme im predostreli princípy a nástroje bezpečia a vysvetlili aj zážitkový proces ktorým pracujeme so žiakmi.

Z Košíc sme vyrážali ešte za tmy.

Ďalšie tri dni nás od rána do poobedia čakali všetci žiaci druhého stupňa. Diskusiou a interaktívnym spôsobom sme si vysvetlili ako funguje ľudské telo a jeho prirodzené reakcie, ako vyzerá konflikt a aké sú možnosti jeho riešenia. Hrali sme si spolu scénky, kde sa žiaci aktívne zapájali a v priamom prenose sme si ukázali aké možnosti riešenia konfliktov majú, s cieľom konflikt ukľudniť a nehrotiť.

Oceňujeme prístup vedenia školy, špeciálne pána riaditeľa aj celého pedagogického zboru, ktorí nám vytvorili podmienky na realizáciu tohto školenia. Škola nás veľmi milo prekvapila svojim prostredím aj spôsobom práce so žiakmi, pravidlami a správaním žiakov.

Začiatok prvého dňa, už sme na mieste.

Prvú skupinu záujemcov sme pozvali k nám do telocvične do Košíc aby sme s nimi mohli pracovať ďalej. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ďakujeme.