Školenie v Národnej diaľničnej spoločnosti 15.2.2018

Dňa 15.2.2018 sme realizovali ďalšie zo školení v rámci projektu Cesta domov. Študentami boli tentokrát zamestnanci Národnej ďiaľničnej spoločnosti, pobočky Košice. Sami sa pri výkone svojej práce dostávajú do rizikových situácií. Preto je pre nich školenie o situačnej pozornosti, charaktere konfliktu a sebaobrany prirodzených nástrojom ako sa danej situácii vyhnúť.