Školenie Technická univerzita 16.3.2018

Technicka univerzita Kosice Realna sebaobrana Kosice Cesta domov

V rámci projektu prevencie kriminality "Cesta domov" sme opäť zavítali na Technickú univerzitu v Košiciach a pokračovali v školeniach situačnej pozornosti a sebaobrany v rámci hodín telesnej výchovy. Týmto ďakujeme vedeniu Katedry telesnej výchovy Technickej univerzity v Košiciach, že nám to umožnili a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.