Školenie Stredná zdravotnícka škola Kukučínova „Cesta z domu“ 20.12.2018

SZS_Kukucinova_Realna_sebaobrana_Kosice_Cesta_z_domu2

Pár dní pred Vianocami sme sa zastavili v rámci projektu “Cesta z domu” na Strednej zdravotnej škole na Kukučínovej ulici v Košiciach. Naposledy sme tu boli vo februári v rámci nášho predchádzajúceho projektu “Cesta domov”. Boli sme vrúcne privítaní pedagogickým zborom, špeciálne výchovnou poradkyňou Mgr. Stankou Kuželovou. Vzhľadom k predchádzajúcej vzájomnej pozitívne skúsenosti z prvej spolupráce sme už mohli viac vyšpecifikovať aj konkrétnejšie témy, ktoré študentov ale aj pedagógov zaujímali najviac.

SZS_Kukucinova_Realna_sebaobrana_Kosice_Cesta_z_domu5

V úvodnej časti sme sa venovali teórii a potom sme hneď prešli na praktický nácvik. Vyskúšali sme si verbálne upokojenie situácie aj s kontrolou vlastného priestoru a okolia. Postupne sme prešli cez spôsoby ako reagovať na neznámeho človeka, ktorý podľa okolností môže byť potenciálnou hrozbou, verbálne zručnosti upokojenia situácie až po fyzický konflikt.

SZS_Kukucinova_Realna_sebaobrana_Kosice_Cesta_z_domu6

Tam si študenti s pomocou našich figurantov vyskúšali ako sa zachovať pri fyzickom útoku s použitím vlastného tela, rúk, kolien, lakťov. Po postupnom nácviku na lapy sme s nimi prešli znova celú situáciu v ochranných oblekoch kde si mohli celé riešenie situácie vyskúšať v priamom prenose.

SZS_Kukucinova_Realna_sebaobrana_Kosice_Cesta_z_domu
SZS_Kukucinova_Realna_sebaobrana_Kosice_Cesta_z_domu7
SZS_Kukucinova_Realna_sebaobrana_Kosice_Cesta_z_domu8

Veľmi nás potešilo, že sa pridali aj pedagógovia, ktorí sa nedali zahanbiť a išli príkladom vlastným študentov v odhodlaní aj nasadení brániť sa.

SZS_Kukucinova_Realna_sebaobrana_Kosice_Cesta_z_domu_pedagog

Veľmi nás potešilo, že sa pridali aj pedagógovia, ktorí sa nedali zahanbiť a išli príkladom vlastným študentov v odhodlaní aj nasadení brániť sa.
Z praktických tém sme ukazovali spôsoby ako reagovať na agresívneho pacienta, ako ho spacifikovať bez toho aby mu boli spôsobené zbytočné zranenia. Študenti sa zverili so svojimi skúsenosťami a zážitkami s agresívnym správaním na ulici, ktorému museli čeliť. Prešli sme s nimi aj tieto situácie a prešli si možnosti ako môžu nabudúce danej situácii vyhnúť alebo sa v nej zachovať tak aby sa nestali obeťami.