Školenie Stredná zdravotná škola 19.2.2018

V pondelok nás privítala aj Stredná zdravotná škola na Kukučínovej ulici. Budúci zdravotnícky pracovníci, záchranári, maséri. V úvodnej teoretickej časti sme nadviazali na vlastné skúsenosti a príbehy študentov, potom sa už rozprúdila debata, padali jedna otázka za druhou, a súhlasné pokyvovanie hlavami nás utvrdilo v tom, že mnoho konfliktných situácií, ktoré sme im ukazovali niektorý z nich bohužial už zažili. Snažili sme sa im čo najviac ukázať možnosti ako sa konfliktu vyhnúť a tí odvážnejší z nich si to aj radi vyskúšali. Mnoho otázok sme zodpovedali ešte aj po samotnom školení a veríme, že sa na túto školu opäť vrátime a znova prispejeme svojou troškou k tomu aby sa ako dospievajúci ľudia ale aj ako budúci profesionáli vedeli konfliktom vyhnúť a ubrániť sa.