Školenie Gymnázium Sv. Edity Steinovej 16.2.2018

Školenie v rámci projektu Cesta domov na Gymnáziu Sv. Edity Steinovej v Košiciach 16.2.2018

V slnečný piatok 16.2.2018 nás znova privítali priestory Gymnázia Sv. Edity Steinovej v Košiciach. Radi sa na túto školu vraciame a tentokrát to nebolo inak. V rámci nášho projektu Cesta domov sme privítali tri skupiny študentov, spolu okolo 50 detí. Ukázali sme si príklady situačnej pozonornosti, ako vnímať svoje okolie a čo si všímať aby sa študenti dokázali vyhnúť nebezpečným situáciách. Nacvičili sme si jednoduchú scénku s útočníkom a hlavne im ukázali, že nie sú bezbranní. Mali možnosť vyskúšať si svoju reakciu pri fyzickom napadnutí a jednoduché reakcie, ktoré im môžu pomocť. Potešilo nás, že im samým nie je ich vlastná bepečnosť ľahostajná, a že nechodia po svete so zavretými očami. Kládli nám zaujímave otázky a vysvetlili, ukázali a  nechali sme  ich vyskúšať si to čo sme dokázali v obmedzenom čase stihnúť. Mnoho z nich ukázalo aj dostatočné odhodlanie brániť sa násiliu a zastať samých seba. Pre nás to bolo opakovane poučné a veľmi príjemné stretnutie a radi na Gymnázium Sv. Edity Steinovej znova vrátime.