Školenie Gymnázium Sv. Edity Steinovej 10.10.2018

Gymnazium_Edity_Steinovej_realna_sebaobrana_kosice2

V slnečnú stredu 10.10.2018 sme sa opäť vrátili v rámci Dňa Sv. Edity Steinovej do priestorov Gymnázia Sv. Edity Steinovej v Košiciach. Radi sa na túto školu vraciame a tentokrát to nebolo inak. V rámci nášho projektu "Cesta z domu" sme privítali tri skupiny študentov, spolu okolo 50 detí. Ukázali sme si príklady situačnej pozornosti, ako vnímať svoje okolie a čo si všímať aby sa študenti dokázali vyhnúť nebezpečným situáciách. Nacvičili sme si jednoduchú scénku s útočníkom a hlavne im ukázali, že nie sú bezbranní. Mali možnosť vyskúšať si svoju reakciu pri fyzickom napadnutí a jednoduché reakcie, ktoré im môžu pomocť. Potešilo nás, že im samým nie je ich vlastná bepečnosť ľahostajná, a že nechodia po svete so zavretými očami. Kládli nám zaujímave otázky a vysvetlili, ukázali a  nechali sme  ich vyskúšať si to čo sme dokázali v obmedzenom čase stihnúť. Mnoho z nich ukázalo aj dostatočné odhodlanie brániť sa násiliu a zastať samých seba. Pre nás to bolo opakovane poučné a veľmi príjemné stretnutie a radi na Gymnázium Sv. Edity Steinovej znova vrátime.

Gymnazium_Edity_Steinovej_realna_sebaobrana_kosice