Školenie pre zamestnancov Psychosociálneho centra 16.11.2018

Psychosocialne_centrum_Cesta_z_domu_Realna_sebaobrana_Kosice

V rámci nášho nového projektu “Cesta z domu” k nám na školenie opäť zavítala v piatkové poobedie 16.11.2018 skupina sociálnych pracovníkov, psychológov a zamestnancov Psychosociálneho centra Košice. Niektorí z nich u nás už boli na prvom školení ale väčšina zúčastnených bola u nás prvý krát.

Po úvodnej prednáške a oboznámení so základnými mechanizmami konfliktu z pohľadu situačnej pozornosti a sebaobrany nám priniesli nám opäť svoje príbehy a situácie, s ktorými sa v práci aj v súkromnom živote stretávajú. Z titulu svojej práce sú exponovaní v prostredí so zvýšenou hrozbou agresie čo sa bohužial potvrdilo aj na ich osobných zážitkoch. Spolu s nimi sme prešli zážitkových spôsobom situácie do ktorých sa dostali kde sami dostatočne dobre vyhodnotili potenciálne hrozby a možnosti sa im vyhnúť alebo nevyhnutnosť im čeliť.

Inštruktori z Reálnej sebaobrany Košice zahrali vierohodne agresívnych klientov v priestoroch kancelárie, kde sa tieto situácie môžu odohrať. Účastníci pod naším vedením sami zažili aké sú ich možnosti počas verbálneho ale aj fyzického útoku agresívneho klienta. Akým spôsobom si môžu zmeniť zariadenie kancelárie a vytvoriť prostredie, ktoré im dáva taktickú výhodu v prípade napadnutia.

Všetci zúčastnení to zvládli na výbornú, čo sa potvrdilo aj otázkami na záver a spôsobom akým začali premýšľať s ohľadom na svoju osobnú bezpečnosť. So vzájomnej diskusie vzniklo aj viacero nápadov ako by sa dal v tomto výcviku pokračovať aj priamo na ich pracovisku. Ďakujeme za prejavenú dôveru a za vzájomné obohatenie sa novými skúsenosťami a poznatkami a radi sa uvidíme znovu.

Psychosocialne_centrum_Cesta_z_domu_Realna_sebaobrana_Kosice2
Psychosocialne_centrum_Cesta_z_domu_Realna_sebaobrana_Kosice3