Školenie ZŠ Jenisejská „Cesta z domu“ 25.1.2019

ZS_Jenisejska_Cesta_z_domu_realna_sebaobrana_kosice

Tentokrát nás privítali žiaci a pedagógovia zo ZŠ Jenisejská v Košiciach. Strávili sme s nimi príjemný piatok v školskej telocvični.
V rámci nášho projektu “Cesta z domu” sme si v úvodnej prednáške a v rozhovore so žiakmi povedali, čo je dôležité pre ich bezpečie. Ukázali sme si to na skutočných príkladoch priamo u nich v škole alebo na ceste domov a do školy. V praktickej časti sme si precvičili spôsoby ako rozpoznať nebezpečnú situáciu a ako vhodne zareagovať aby sme sa jej dokázali vyhnúť.
Po dohľadom inštruktorov nášho OZ Bezpečný prístav a Reálnej sebaobrany Košice si žiaci vyskúšali modelové situácie, zvládanie emócií v prípade ohrozenia a jedhoduché zručnosti, ktorými sa môžu brániť.
Najväčší úspech mali naši figuranti v ochranných oblekoch, kde si deti mohli vyskúšať aké účinné môžu byť jednoduché nástroje v ich sebaobrane.
Veľmi nás potešila aj okamžitá spätná väzba, ktorú nám priniesla pani učiteľka, keď boli dievčatá veľmi milo prekvapené akú veľkú silu dokážu vyvinúť pri svojej obrane.
V záverečnej časti sme vyhodnotili to ako vnímali toto školenie a zodpovedali sme aj aktuálne otázky ohľadom videa kde sa bijú košické školáčky. Vysvetlili sme žiakom aké riziká vyplývajú z takejto formy násilia a ponúkli sme im alternatívu cvičenia na našich pravidelných tréningoch v kontrolovanom prostredí.
Rozchádali sme sa s tým, že by boli veľmi radi ak by sme sa u nich na škole objavili opäť.

 

0080a9

ZS_Jenisejska_Cesta_z_domu_realna_sebaobrana_kosice4
ZS_Jenisejska_Cesta_z_domu_realna_sebaobrana_kosice2
ZS_Jenisejska_Cesta_z_domu_realna_sebaobrana_kosice5
ZS_Jenisejska_Cesta_z_domu_realna_sebaobrana_kosice3
ZS_Jenisejska_Cesta_z_domu_realna_sebaobrana_kosice_High_Gear