Školenie ZŠ Jenisejská „Cesta z domu“ 8.2.2019

Jenisejska_ZS_realna_sebaobrana_kosice_cesta_z_domu

V piatok 9.2.2019 sme sa opät vrátili na ZŠ Jenisejská v Košiciach  kde sme boli opäť veľmi milo privítaní. V rámci nášho projektu “Cesta z domu” sme si v úvodnej prednáške a v rozhovore so žiakmi ôsmeho ročníka povedali, čo je dôležité pre ich bezpečie, ako spozorovať nebezpečnú situáciu a čo môžu robiť v takýchto chvíľach. Ukázali sme si to na skutočných príkladoch priamo u nich v škole alebo na ceste domov a do školy. V praktickej časti sme si precvičili spôsoby ako rozpoznať nebezpečnú situáciu a ako vhodne zareagovať aby sme sa jej dokázali vyhnúť. Milo nás prekvapilo to, že deti, aj keď sa niektoré z nich už stali cieľom útoku na ulici, nestratili duchaprítomnosť a dokázali reagovať a dostať sa do bezpečia. 
Pod dohľadom inštruktorov z nášho OZ Bezpečný prístav a Reálnej sebaobrany Košice si žiaci vyskúšali modelové situácie, zvládanie emócií v prípade ohrozenia a jedhoduché zručnosti, ktorými sa môžu brániť.
Najväčší úspech mali naši figuranti v ochranných oblekoch, kde si deti mohli vyskúšať aké účinné môžu byť jednoduché nástroje v ich sebaobrane.
V záverečnej časti sme vyhodnotili to ako vnímali toto školenie a zodpovedali sme aj aktuálne otázky ohľadom videa kde sa bijú košické školáčky. Vysvetlili sme žiakom aké riziká vyplývajú z takejto formy násilia a ponúkli sme im alternatívu cvičenia na našich pravidelných tréningoch v kontrolovanom prostredí.
Rozchádali sme sa s tým, že by boli veľmi radi ak by sme sa u nich na škole objavili opäť.

Jenisejska_ZS_realna_sebaobrana_kosice_cesta_z_domu2
Jenisejska_ZS_realna_sebaobrana_kosice_cesta_z_domu3
Jenisejska_ZS_realna_sebaobrana_kosice_cesta_z_domu4