Školenie na Technickej univerzite 20.2.2018

Opäť sme sa vďaka ochote vedenia Technickej univerzity a Katedry telesnej výchovy sme sa vybrali priamo na ďalšiu vyučovaciu hodinu sebaobrany na Jedlíkovu ulicu. Prešli sme si jednoduchú situáciu so stupňovaním verbálnej agresie a jej ukľudneniu. Ukázali sme si prirodzené reakcie, ako študenti reagujú na stres a blížiaci sa konflikt. Sami na sebe si všimli svoje reakcie pred a potom ako sme poukázali na niektoré zmeny, ktoré im môžu výrazne pomôcť v blížiacom sa konflikte. Nakoniec sme si ukázali jednoduché pohyby, čo je možné spraviť ak už konflit prerástol do fyzického stretu.