Školenie na Technickej univerzite 19.2.2018

Vďaka ochote vedenia Technickej univerzity a Katedry telesnej výchovy sme sa vybrali priamo na vyučovaciu hodinu sebaobrany na Jedlíkovu ulicu aby sme študentom Technickej univerzity odovzali niektoré z našich poznatkov a tým, že to bola priamo hodina telesnej výchovy, nestrácali sme čas a rovno sme sa pustili do "boja". Prešli sme si jednoduchú situáciu so stupňovaním verbálnej agresie. Ukázali sme si prirodzené reakcie, ako študenti reagujú na stres a blížiaci sa konflikt. Sami na sebe si všimli svoje reakcie pred a potom ako sme poukázali na niektoré zmeny, ktoré im môžu výrazne pomôcť v blížiacom sa konflikte. Nakoniec sme si ukázali jednoduché pohyby, čo je možné spraviť ak už konflit prerástol do fyzického stretu.