Školenie Gymnázium Štefana Moysesa 15.3.2019, Moldava – „Cesta z domu“

Naša prezentácia v Tabačke, v rámci akcie "Násilie medzi nami" organizovanej v rámci "Národnej stratégie pre ochranu deti pred násilím" neostala dlho bez odozvy. Hneď na druhý deň nás potešil nadšený telefonát z Gymnázia Štefana Moysesa z Moldavy nad Bodvou. Pedagógovia aj študenti tejto školy na zúčastnili na akcii v Tabačke a obsah aj forma našej prezentácie ich okamžite oslovili. Radi sme prijali toto pozvanie a 15.3.2019 ráno sme už vystupovali z auta pred gymnáziom v Moldave nad Bodvou. Strávili sme celý deň zo študentami tohto gymnázia, postupne sa vymenilo v triede viacero skupín študentov. Bezpečnostná situácia v tomto meste je študentami aj bežnými ľudmi vnímaná ako nie veľmi priaznivá. Prejavilo sa to aj na tom, že v každej zo skupín bolo niekoľko študentov, ktorý sami na vlastnej koži zažili lúpežné prepadnutie, vniknutie do obydlia alebo fyzický konflikt. Pomohli sme im porozumieť tomu ako konflikt vzniká a prebieha, spolu sme si prešli možnosti ako sa niekedy je možné konfliktu vyhnúť ale aj to ako sa môžu brániť. Vo niektorých prípadoch boli totižto vyhliadnutý útočníkmi (v jednom prípade dokonca ozbrojenými) v druhom prípade prebehla situácia na Okružnej ulici, kde sme sa potom išli aj pozrieť aby sme získali predstavu o mieste a situácii danej udalosti. Práve tieto zážitky a situácie z prvej ruky sú pre nás cenným zdrojom informácií ako vyzerajú situácie v skutočnosti a za toho vychádzajú aj naše odporúčania ako sa v takýchto situáciách zachovať.

Po skončení oficiálnej časti školenia, nás ešte desiatka študentov zastavila na chodbe kde pokračovali v otázkach, radili sme im, rozoberali s nimi situácie a možnosti ako sa brániť a chrániť svoj život a zdravie.

Radi sa sem vrátime opäť a veľmi nás teší ak sme aspoň trochou našich vedomostí a skúseností mohli prispieť k tomu aby sa ľudia v tomto meste cítili bezpečenejšie. To je koniec-koncov aj cieľom nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav a projektu "Cesta z domu".

Okružná ulica v Moldave nad Bodvou, ktorú obyvatelia vnímajú ako nebezpečné miesto