Školenie ZŠ Lermontovova 27.4.2018

Toto doobedu sme celé strávili v súkromnej základnej škole na Lermontovovej ulici v Košiciach. Privítali nás veľmi ústretovo pedagógovia aj žiaci prvého stupňa ZŠ. Spolu s nim sme si prešli bežné situácie, v ktorých sa cez deň v škole alebo vonku na ulici môžu ocitnúť a žiaci sami reagovali na jednotlivé situácie. Milo nás prekvapila úroveň na akej v tejto škole majú zavedený systém pre  zvyšovania povedomia o bezpečí a elimináciu šikanovania. Potom sme s deťmi zážitkovou formou precvičili niekoľko situácií, keď ich napríklad zastaví cudzí človek po ceste domov, keď cudzí človek predstiera, že ho posiela rodič dieťaťa alebo keď ho cudzí človek láka  odísť s ním. Mnoho detí reagovalo spontánne a dostatočne asertívne tak aby sa z tejto situácie dokázali dostať, privolať si pomoc a dostať sa do bezpečia. Spolu sme si aj ukázali, že je každý sám zodpovedný za svoju bezpečnosť ak je niekde sám.

lermontovova_zs_bezpecny_pristav2

V praktickom nácviku situácií sme ich rozpoznať možné nebezpečenstvá, vyhnúť sa im ale aj zareagovať. Tieto časti nácviku sú z nášho pohľadu najcennejšie pre vštepenie vhodných návykov správania v predkonfliktnej fázy keď máte ešte čas zvýšiť svoje šance na obranu a útek do bezpečia.  Ďakujeme za skvelú atmosféru.

lermontovova_zs_bezpecny_pristav4