Školenie Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Košice, 13.3.2019 – „Cesta z domu“

V stredu 13.3.2019 nás opäť privítalo Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1 v Košiciach  v rámci projektu prevencie kriminality "Cesta z domu" a v spolupráci s inštruktormi z Reálnej sebaobrany Košice. Strávili sme tu príjemný deň, vystriedali sa niekoľko skupín študentov. Povedali sme si základné informácie o bezpečí, situačnej pozornosti, mnoho z týchto poznatkov sme si hneď ukázali aj v praxi. Pokračovali sme potom nácvikom jednoduchých situácií a poukázali na spôsoby ako sa študenti môžu vyhnúť konfliktu a ako sa môžu zachovať v prípade ak už konflikt prerastie do fyzického. Na záver sme im odpovedali na otázky a ukázali sme si ešte scénky, ktoré ich zaujímali aby porozumeli aj tomu ako možu dané situácie pokračovať aké môžu byť dôsledky nepremysleného jednania. Radi sa sem opäť vrátime.