Projekt: Prednášky na školách

Projekt prednášok na školách

je zameraný na tému konfliktov, či už slovných alebo fyzických, ich riešeniu, spôsobom ich eliminácie. Spolu s témou o tom ako funguje náš mozog a emócie, prečo robíme veci ako robíme, ako vieme zmeniť prístup ku konfliktom. Celý projekt je zastrešený témou prevencie, situačnej pozornosti, práce s vlastným priestorom a vlastným bezpečím. 

Ciele projektu

Prednáškový cyklus po školách sme začali v roku 2017 s podporou Ministerstva vnútra, pokračovali s rovnakou podporou aj v roku 2018-2019. Tentokrát s podporou Fondu zdravia mesta Košice, ktorý podporil tieto prednášky na základných a stredných školách. Hlavnými témami bude hlavne konflikt, či už slovný alebo fyzický, jeho riešenia a spôsoby ich eliminácie. Rozoberáme s ďeťmi aj tému mozgu a emócií, prečo robíme veci ako robíme, ako vieme zmeniť prístup ku konfliktom. Taktiež prinášame širokú tému prevencie, situačnej pozornosti, práce s vlastným priestorom a vlastným bezpečím. Prednáška je spojená aj s fyzickým nácvikom a pohybovými aktivitami.

Projekt podporili: