Projekt: „Ja to zvládnem“

Projekt „Ja to zvládnem –  pohybová aktivizácia detí a mládeže v postcovidovej dobe“

je zameraný na pomoc deťom a rodičom v postccovid období s pomocou športových a vzdelávacie aktivity spolu s odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie, zdravého životného štýlu ponúknuť týmto deťom a ich rodičom pomoc a podporu.

Ciele projektu

Cieľom tohto projektu je, spolu s odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie, zdravého životného štýlu ponúknuť deťom a ich rodičom pomoc a podporu v tomto náročnom postcovid období. Budeme to realizovať prostredníctvom nami organizovaných pohybových a vzdelávacích aktivít s cieľom zmenšiť dopad nedostatočného pohybu a sociálneho kontaktu u detí.

Projekt podporili: