Projekt: „Cesta z domu“

Projekt realizovaný: január-apríl 2018, Košice

Počet účastníkov: cca 900 (žiaci, študenti, učitelia, psychológovia)

Trénerohodiny: odprednášaných a odcvičených takmer 260 trénerohodín

Ciele projektu: projekt “Cesta z domu” bol voľným pokračovaním nášho projektu „Cesta domov“. Cieľom projektu bola primárna prevencia, osobná bezpečnosť pred násilnými trestnými činmi a závažnými formami kriminality, poskytnúť účastníkom psychologické, verbálne a fyzické nástroje pre riešenie rôznych fáz konfliktných situácií.

Podrobnosti aj konkrétne školenia a prednášky nájdete na stránkach projektu.