Projekt: „Cesta domov“

Projekt realizovaný: január-apríl 2018, Košice

Počet účastníkov: cca 500 (žiaci, študenti, učitelia, psychológovia)

Trénerohodiny: odprednášaných a odcvičených takmer 200 trénerohodín

Ciele projektu: primárna prevencia, osobná bezpečnosť pred násilnými trestnými činmi a závažnými formami kriminality. Účastníkom sme chceli poskytnúť psychologické, verbálne a fyzické nástroje pre riešenie rôznych fáz konfliktných situácií.

Podrobnosti aj konkrétne školenia a prednášky nájdete na stránkach projektu.