Pripravované prednášky ZŠ Užhorodská, Košice – 22.9.2021

V dňoch 22.9.2021 budeme v rámci projektu podporeného Fondom zdravia mesta Košice prednášať na Základnej škole na Užhorodskej ulici v Košiciach na tému konfliktov, či už slovných alebo fyzických, ich riešeniu, spôsobom ich eliminácie. Budeme sa venovať aj témam prevencie, situačnej pozornosti, práce s vlastným priestorom a vlastným bezpečím.