Pripravované prednášky ZŠ Jozefa Urbana, Košice – 16.9 a 17.9.2021

V dňoch 16.9. – 17.9. budeme v rámci projektu podporeného Fondom zdravia mesta Košice prednášať na Základnej škole Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach. Na túto školu sa opakovane radi vraciame a máme na nej za sebou už veľa odškolených hodín na tému konfliktov, či už slovných alebo fyzických, ich riešeniu, spôsobom ich eliminácie. Opakovane sa budeme sa venovať aj témam prevencie, situačnej pozornosti, práce s vlastným priestorom a vlastným bezpečím.