Pripravované prednášky Gymnázium Trebišovská, Košice – 9.9 a 10.9.2021

V dňoch 9.9. – 10.9. budeme v rámci projektu podporeného Fondom zdravia mesta Košice prednášať na Gymnáziu Trebišovská 12, Košice na tému konfliktov, či už slovných alebo fyzických, ich riešeniu, spôsobom ich eliminácie. Budeme sa venovať aj témam prevencie, situačnej pozornosti, práce s vlastným priestorom a vlastným bezpečím.