Pripravované prednášky Gymnázium Šrobárova 1, Košice – 27.9.2021

dňa 27.9.2021 budeme v rámci projektu podporeného Fondom zdravia mesta Košice prednášať na Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach. Na toto gymnáziu sa opakovane radi vraciame a máme na nej za sebou už veľa odškolených hodín na tému konfliktov, či už slovných alebo fyzických, ich riešeniu, spôsobom ich eliminácie zvyšovaní povedomia a praktických zručností študentov v oblasti vlastného bezpečia a prevencie konfliktov. Opakovane sa budeme sa venovať aj témam prevencie, situačnej pozornosti, práce s vlastným priestorom a vlastným bezpečím.