Prednášky o šikane, kyberšikane sebaobrane a emóciách

Vďaka podpore Východoslovenskej distribučnej, a.s. sme zrealizovali, ešte počas lockdownu, online interaktívne prednášky na tému šikana, kyberšikana, emócie a fungovanie ľudského mozgu. Cieľovou skupinou boli žiaci a študenti základých a stredných škôl v Košiciach.

Prednášky bol vedené interaktívnou formou, tak aby študenti mohli usmerniť tému prednášky smerom, ktorý ich najviac zaujímal. Aj v tejto neľahkej dobe lockdownu a dlhodobého online vyučovania sa nám podarilo vytvoriť atmosféru bezpečia, kde boli študenti ochotní zdieľaj aj svoje nepríjemné zážitky zo skutočného aj online sveta a diskutovať o možných riešeniach týchto situácií.

Ďakujeme za podporu Východoslovenskej distribučnej, a.s. a za jej príspevok k bezpečnejšiemu priestoru pre naše deti.

Celý článok si môžete prečítať na webe Východoslovenskej distribučnej, a.s.

#šikana #kyberšikana #bezpečnenaškolách #nebuďobeť #sebaobrana #bezpecnypristav