Prednáška 23.05.2023 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského – „Vráť sa domov“

V utorok 23.5.2023 sme v našich priestoroch na Rastislavovej 100 v Košiciach privítali veľkú skupinu študentov a študentiek z Evanjelického gymnázia J.A. Komenského v Košiciach. Spolu s pedagógmi a za prítomnosti zástupcu z Okresného úradu Košice, krajského koordinátora Mgr. Ivan Bieszczada sme spolou so zúčastnenými študentami prešli jednotlivé body desatora bezpečného návratu domov. Venovali sme sa témam a príbehom, ktoré priniesli samotný študenti. Zážitkovou formou si mohli vyskúšať ako reagovať v nepríjemných situáciách. Strávili sme tu v oddelených skupinách spolu 7 hodín.

Zaujímavý post nájdete aj na Facebookovej stránke EGJAK

Projekt „Vráť sa domov“ je podporený grantovým programom MAGNA od Karpatskej nadácie

Ďakujeme 🙂