Prednáška 09.05.2023 Gymnázium Šrobárova – „Vráť sa domov“

Vráť sa domov - Gymnázium Šrobárova
Vráť sa domov – Gymnázium Šrobárova

V utorok 9.5.2023 sme privítali v našej telocvični na Rastislavovej ulici 100 v Košiciach študentov a pedagógov z Gymnázia Šrobárová v Košiciach. Spolu tri skupiny dievčat a chlapcov, s ktorými sme strávili spolu 12 hodín zážitkových prednášok na tému bezpečného návratu domov s využitím bezpečného „desatora“ motivačných pravidiel ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám.

Strávili sme spolu príjemný deň, porozprávali sme sa o ich zážitkoch zo škôl aj z trávenia voľného času z pohľadu bezpečia a zahrali sme si spolu scénky ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám. Vyskúšali sme si spolu aj rôzne praktické cvičenia s prvkami sebaobrany.

Projekt „Vráť sa domov“ je podporený grantovým programom MAGNA od Karpatskej nadácie

Ďakujeme 🙂