Prednáška 06.06.2023 Základná škola Jozefa Urbana, Košice – „Vráť sa domov“

V utorok 06.06.2023 sme v navštívili Základnú školu Jozefa Urbana v Košiciach. Spolu s pedagógmi a za prítomnosti zástupcu z Okresného úradu Košice, krajského koordinátora Mgr. Ivan Bieszczada sme spolu so zúčastnenými žiakmi prešli jednotlivé body desatora bezpečného návratu domov. Venovali sme sa témam a príbehom, ktoré priniesli samotný žiaci aj pedagógovia. Zážitkovou formou si mohli vyskúšať ako reagovať v nepríjemných situáciách. Strávili sme tu v troch oddelených skupinách spolu 6 hodín.

Projekt „Vráť sa domov“ je podporený grantovým programom MAGNA od Karpatskej nadácie

Ďakujeme 🙂