O nás

Naše občianske združenie Bezpečný prístav vzniklo v roku 2015 a bolo vyústením našich dlhoročných skúseností s bezpečím, pohybovými a vzdelávacími aktivitami spolu so snahou podeliť sa o tieto zručnosti a vedomosti so všetkými, ktorý si uvedomujú vlastnú zodpovednosť za svoje bezpečie.

Našou hlavnou náplňou je vzdelávanie v oblastiach ochrany a zachovania duševného a fyzického zdravia, bezpečia, výchovy, zdravého pohybu a medziľudských vzťahov. Interaktívne prednášame na školách s nosnou témou pochopenia konfliktov, ich riešenia, s cieľom porozumieť iným ľuďom a emóciám. Zaoberáme sa aj špecifikými problematikami bezpečia:

  • bezpečnosť na školách a v triedach, prevencia násilia a šikanovania
  • v rôznych profesiách kde sa pracuje s ľudmi alebo cestuje (učitelia, psychológovia, lekári, obchodný cestujúci, pracoviská)
  • profesnou sebaobranou (ochrana tretích osôb, rizikové povolania)
  • domáce násilie
  • kybernetické šikanovanie, kybernetické bezpečnosť, digitálna stopa
  • komplexná osobná a rodinná bezpečnosť

Poskytujeme praktické zručnosti, návody a bezpečný priestor na nácvik týchto zručností. Prostredníctvom týchto zručnosti vytvárame priestor na pozitívne zmeny a zlepšovanie kvality života detí aj dospelých. Robíme pravidelné tréningy zdravého pohybu pre deti, juniorov, dospelých aj seniorov, pravidelné tréningy a semináre sebaobrany. Pôsobíme v Košickom kraji a máme záujem o rozšírenie našich aktivít po celkom Slovensku.

Realizovali sme projekty na školách v rámci prevencie kriminality podporené Ministerstvom vnútra SR a projekty v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Košice (Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím).