Ukážky s interaktívnou prednáškou v Tabačke 19.11.2018

Tabacka_Cesta_z_domu_realna_sebaobrana_kosice

V rámci nášho projektu “Cesta z domu” sme boli oslovení koordinátorom ochrany detí pred násilím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre spoluprácu v rámci projektu “Násilie medzi nami”, ktorý je súčasťou Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.
Naše aktivity v rámci pomoci a výuky detí v rámci prevencie kriminality a násila berieme veľmi vážne. Preto sme boli veľmi potešení, že sme boli Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny oslovení aj na základe referencií zo stredných a základných škôl, kde sme absolvovali školenia v rámci predchádzajúcheho projektu “Cesta domov”.
V Tabačke sme pomerne rýchlo upútali pozornosť tínedžerov ale aj pedagógov a zúčastnených odborných pracovníkov. V ochranných oblekoch sme načrtli jednoduché konfliktné situácie s ktorými sa deti a mladí ľudia môžu stretnúť a ukázali sme im aj možné spôsoby riešenia. Poukázali sme na to, že násilie nie je riešením ale niekedy nemáme inú možnosť ako sa brániť ak si útočník zvolí fyzické násilie ako nástroj pre naplnenie svojich potrieb.
Sme hlboko presvedčení, a z toho vychádza aj filozofia našej výuky, že každý má právo vedieť sa brániť. Práve to prináša slobodu a umožňuje deťom žiť plnohodnotný život aj v prostredí, ktoré nie je úplne bezpečné.

Tabacka_Cesta_z_domu_realna_sebaobrana_kosice3
Tabacka_Cesta_z_domu_realna_sebaobrana_kosice2