Jarný tábor 2.-6.3. 2020

Prímestský detský tábor sebaobrany – Spring Kids Camp

Tento jarný tábor je určený všetkým, ktorí chcú poskytnúť deťom širšie vedomosti v oblasti ich bezpečnosti, práce s konfliktom ako fyzickým tak aj slovným, poprípade ako alternatívu k iným športom v rámci kompenzačných pohybov. Budeme sa na ňom venovať aj témam šikanovania, zvládania vlastnej agresivity a hnevu. Viac informácií nájdete priamo na stránkach nášho projektu „Reálna sebaobrana Košice“