Prednášky na školách – ZŠ Jozefa Urbana, Košice

zš jozefa urbana, košice Jenisejská 22, Košice, Slovenská republika

V dňoch 17.9. a 20.9.2021 budeme v rámci projektu podporeného Fondom zdravia mesta Košice prednášať na Základnej škole Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach. Na túto školu sa opakovane radi vraciame a máme na nej za sebou už veľa odškolených hodín na tému konfliktov, či už slovných alebo fyzických, ich riešeniu, spôsobom ich eliminácie.…

Zadarmo

Prednášky na školách – Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice

V dňoch 21.9. a 23.9.2021 budeme v rámci projektu podporeného Fondom zdravia mesta Košice prednášať na Gymnáziu Opatovská cesta 7 v Košiciach na tému konfliktov, či už slovných alebo fyzických, ich riešeniu, spôsobom ich eliminácie. Budeme sa venovať aj témam prevencie, situačnej pozornosti, práce s vlastným priestorom a vlastným bezpečím.

Zadarmo

Prednášky na školách – Gymnázium Opatovská cestea 7, Košice

V dňoch 21.9. a 23.9.2021 budeme v rámci projektu podporeného Fondom zdravia mesta Košice prednášať na Gymnáziu Opatovská cesta 7 v Košiciach na tému konfliktov, či už slovných alebo fyzických, ich riešeniu, spôsobom ich eliminácie. Budeme sa venovať aj témam prevencie, situačnej pozornosti, práce s vlastným priestorom a vlastným bezpečím.

Zadarmo

Prednášky na školách – Gymnázium Šrobárova 1, Košice

dňa 27.9.2021 budeme v rámci projektu podporeného Fondom zdravia mesta Košice prednášať na Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach. Na toto gymnáziu sa opakovane radi vraciame a máme na nej za sebou už veľa odškolených hodín na tému konfliktov, či už slovných alebo fyzických, ich riešeniu, spôsobom ich eliminácie zvyšovaní povedomia a praktických zručností študentov v…

Zadarmo

Kurz sebaobrany pre mužov a starších chlapcov (14+) od 16.10.2023- pokročilý

realna sebaobrana kosice Rastislavova 100, Košice, Slovenská republika

Kurz sebaobrany pre mužov a starších chlapcov (14+) - pokročilý OZ Bezpečný prístav a Reálna sebaobrana Vás pozývajú na pokročilý kurz sebaobrany pre mužov a chlapcov. Tento kurz vyžaduje absolvovanie začiatočníckeho kurzu sebaobrany pre mužov a starších chlapcov. Kurz je v trvaní celkovo 8 hodín, rozdelených do 4 dvojhodinoviek, ktoré sa budú konať od pondelka 16.10.2023, každý…

Kurz sebaobrany pre ženy a staršie dievčatá (14+) – začiatočnícky

realna sebaobrana kosice Rastislavova 100, Košice, Slovenská republika

Kurz sebaobrany pre ženy a staršie dievčatá (14+) - začiatočnícky OZ Bezpečný prístav a Reálna sebaobrana Vás pozývajú na ďalší kurz sebaobrany pre ženy a dievčatá.  Budeme sa venovať hlavne týmto témam: motivácia k sebaobrane situačná pozornosť prevencia ako najdôležitejšia zložka  emócie, ako a prečo konáme moje telo, moje hranice, nie je nie vplyv spoločnosti, výchovy a temperamentu na sebaobranu žien slovný a fyzický konflikt,…