2% podporte nás Vašimi 2 percentami

Milí priatelia,

radi by sme vás aj tento rok požiadali aby ste nám venovali svoje 2% z dane. Minulý rok sme sa aj vďaka vašim 2% z dane mohli venovať deťom a juniorom v Košickom kraji a ich bezpečiu, prevencii násilia a prevencii šikanovania. Neustále nás oslovujú rodičia, školy aj samotné deti so svojimi problémami, ktoré im pomáhame aj vďaka vašim príspevkom riešiť.

Vieme, že vypísať tlačivo a zaslať alebo odniesť ho na daňový úrad je pre niektorých z vás komplikácia. Veľké veci vznikajú z malých a práve jedna z týchto na pohľad malých vecí môže priniesť veľké zmeny. Môžete zmeniť bezpečie v školách, ihriskách a životoch mnohých detí, juniorov ale aj dospelých a seniorov.

Neustále nás o zmysle nášho poslania presviedčajú príbehy ľudí s ktorými sa stretávame.

Ďakujeme za pomoc

Ing. Marek Polák

Štatutár OZ Bezpečný prístav

Postup ako poukázať 2%

Ak ste zamestnanec:

a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) a (POZOR – IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

Ak ste fyzická osoba podávajúca daňové priznanie prostredníctvom:

a) Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF) alebo

b) Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia)

alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

Ak ste právnická osoba:

a) daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)

Ak budete údaje vypĺňať ručne:

Vyhlásenie:

(15)  IČO: 50019171
(16) Právna forma: občianske združenie
(17) Obchodné meno: Bezpečný prístav
(18) Sídlo ulica : Kaspická
(19) Súpisné číslo: 3
(20) PSČ: 040 12
(21) Obec: Košice mestská časť Nad jazerom

A zaškrtnite ďalšie políčko “súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele”, aby sme vedeli kto nám pomohol 🙂 suma Finančný úrad nezverejňuje.

Ďakujeme v mene všetkých

Tím Bezpečného prístavu a Reálnej sebaobrany Košice

Viac informácií o nás na FB

https://www.facebook.com/bezpecnypristav
https://www.facebook.com/realnasebaobranakosice

Instagram

https://www.instagram.com/sebaobranakosice/

a na webe www.bezpecnypristav.sk
www.realnasebaobrana.sk