Cesta z domu

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

"Cesta z domu" je projektom nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav so zameraním na zvyšovania bezpečia detí, študentov, žien a ďalších rizikových skupín. Je zameraný predovšetkým na oblasť Košického kraja, ktorý sa dlhodobo podľa štatistík Ministerstva vnútra radí medzi kraje s vysokým výskytom násilnej kriminality.

Podľa informácií, ktoré s nami zdieľajú účastníčky našich seminárov situačnej pozornosti a sebaobrany, je medzi nimi vnímaná situácia v meste Košice a okolí ako nie veľmi bezpečná. Mnoho z nich má negatívne zážitky s agresívnym konaním na verejnosti prípadne boli priamo verbálne alebo fyzicky napadnuté. Podobná situácia je aj v prípade detí a mládeže, ktorý ako účastníci našich pravidelných stretnutí, zdieľajú informácie o vnímaní bezpečia v svojom okolí, či už s škole alebo v prostredí, v ktorom trávia voľný čas.

Osobná bezpečnosti detí, mládeže a žien je v priamej súvislosti s ich ohrozením násilnými trestnými činmi aj závažnými formami kriminality ako je obchodovanie s ľudmi. Náš projekt smeruje k primárnej prevencii vo všetkých aspektoch: psychologických, emočných a fyzických podaných vhodnou prístupnou zážitkovou formou pre jednotlivých účastníkov. Na základe našich skúseností práve vhodná forma dokáže priniesť v tejto oblasti konkrétne výsledky a pomôcť absolventom našich edukačných kurzov detegovať potenciálne nebezpečné situácie, ľudí a prostredie ale v prípade nevyhnutnosti aj v prípade priameho ohrozenia jednať.

 

Komu je projekt určený

Všetkým vám, ktorým nie je ľahostajné vaše vlastné bezpečie. Náš projekt s názvom "Cesta z domu"  má za cieľ zvýšenie povedomia detí, mládeže a žien o svojej osobnej ochrane a bezpečí.  Naučia sa vnímať potenciálne nebezpečenstvo, vyhnúť sa mu ale aj konať ak to situácia vyžaduje. Nácvik prebieha zážitkovou formou, kde si študenti môžu na vlastnej koži vyskúšať ako reagujú v konfliktných situáciách.
Cieľovou skupinou sú všetky rizikové skupiny deti, študenti, ženy ale aj napríklad učitelia. V takom prípade je možné v rámci tohto projektu jednotlivé skupiny školiť samostatne.
Prednáška môže prebehnúť vo vašich priestoroch/škole, firme, maximálny počet študentov je 60. Praktická časť nácviku je obmedzená 20 študentov na skupinu. Školenia vo forme seminárov budú prebiehať aj v našich priestoroch, v telocvični na Rastislavovej ulici 100 v spolupráci s Reálnou sebaobranou Košice. Termíny školení a seminárov sú predbežne stanovené na piatky a soboty v priebehu mesiacov november, december 2018 a január, február a marec roka 2019. Semináre a školenia sú bezplatné.

 

Ako si objednať školenie

Stačí ak sa nám ozvete emailom na info@bezpecnypristav.sk alebo použijte tento kontaktný formulár:

Invalid Email

Už realizované školenia

Školenie Gymnázium Štefana Moysesa 15.3.2019, Moldava – “Cesta z domu”

Autor: admin | 23. marca 2019

Naša prezentácia v Tabačke, v rámci akcie “Násilie medzi nami” organizovanej v rámci “Národnej stratégie pre ochranu deti pred násilím” neostala dlho bez odozvy. Hneď na druhý deň nás potešil nadšený telefonát z Gymnázia Štefana Moysesa z Moldavy nad Bodvou. Pedagógovia aj študenti tejto školy na zúčastnili na akcii v Tabačke a obsah aj forma našej…

Čítať ďalej

Školenie Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Košice, 13.3.2019 – “Cesta z domu”

Autor: admin | 10. marca 2019

V stredu 13.3.2019 nás opäť privítalo Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1 v Košiciach  v rámci projektu prevencie kriminality “Cesta z domu” a v spolupráci s inštruktormi z Reálnej sebaobrany Košice. Strávili sme tu príjemný deň, vystriedali sa niekoľko skupín študentov. Povedali sme si základné informácie o bezpečí, situačnej pozornosti, mnoho z týchto poznatkov sme si hneď…

Čítať ďalej

Školenie Gymnázium Šrobárova 12.3.2019 – “Cesta z domu”

Autor: admin | 10. marca 2019

Opäť sme sa radi vrátili na  Gymnázium Šrobárova v Košiciach v rámci projektu “Cesta z domu”. Tak isto sa sem radi vraciame aj vďaka milému prístupu a šikovným študentom. Strávili sme príjemný maturitný deň s troma skupinami študentov a pedagógov. V interaktívnej prednáške sme si aj za aktívnej pomoci študentov ukázali ako môže vyzerať konfliktná…

Čítať ďalej

Polročné prázdniny u nás 1.2.2019

Autor: admin | 9. februára 2019

V piatok počas polročných prázdnin k nám prišli tráviť svoj čas deti z košických škôl a predškolských zariadení. V rámci nášho projektu “Cesta z domu” sme im pripravili vyplnenie voľného času pohybovými aktivitami so zameraním na sebaobranu a zdravý pohyb. Zároveň sme mali príležitosť s deťmi porozprávať sa a nechať ich vyzdieľať svoje zážitky a skúsnosti…

Čítať ďalej

Školenie ZŠ Jenisejská “Cesta z domu” 8.2.2019

Autor: admin | 9. februára 2019

V piatok 9.2.2019 sme sa opät vrátili na ZŠ Jenisejská v Košiciach  kde sme boli opäť veľmi milo privítaní. V rámci nášho projektu “Cesta z domu” sme si v úvodnej prednáške a v rozhovore so žiakmi ôsmeho ročníka povedali, čo je dôležité pre ich bezpečie, ako spozorovať nebezpečnú situáciu a čo môžu robiť v takýchto chvíľach. Ukázali…

Čítať ďalej

Školenie ZŠ Jenisejská “Cesta z domu” 25.1.2019

Autor: admin | 26. januára 2019

Tentokrát nás privítali žiaci a pedagógovia zo ZŠ Jenisejská v Košiciach. Strávili sme s nimi príjemný piatok v školskej telocvični. V rámci nášho projektu “Cesta z domu” sme si v úvodnej prednáške a v rozhovore so žiakmi povedali, čo je dôležité pre ich bezpečie. Ukázali sme si to na skutočných príkladoch priamo u nich v…

Čítať ďalej

Školenie Stredná zdravotnícka škola Kukučínova “Cesta z domu” 20.12.2018

Autor: admin | 26. januára 2019

Pár dní pred Vianocami sme sa zastavili v rámci projektu “Cesta z domu” na Strednej zdravotnej škole na Kukučínovej ulici v Košiciach. Naposledy sme tu boli vo februári v rámci nášho predchádzajúceho projektu “Cesta domov”. Boli sme vrúcne privítaní pedagogickým zborom, špeciálne výchovnou poradkyňou Mgr. Stankou Kuželovou. Vzhľadom k predchádzajúcej vzájomnej pozitívne skúsenosti z prvej…

Čítať ďalej

Ukážky s interaktívnou prednáškou v Tabačke 19.11.2018

Autor: admin | 26. januára 2019

V rámci nášho projektu “Cesta z domu” sme boli oslovení koordinátorom ochrany detí pred násilím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre spoluprácu v rámci projektu “Násilie medzi nami”, ktorý je súčasťou Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Naše aktivity v rámci pomoci a výuky detí v rámci prevencie kriminality a násila berieme veľmi…

Čítať ďalej

Školenie pre zamestnancov Psychosociálneho centra 16.11.2018

Autor: admin | 18. novembra 2018

V rámci nášho nového projektu “Cesta z domu” k nám na školenie opäť zavítala v piatkové poobedie 16.11.2018 skupina sociálnych pracovníkov, psychológov a zamestnancov Psychosociálneho centra Košice. Niektorí z nich u nás už boli na prvom školení ale väčšina zúčastnených bola u nás prvý krát. Po úvodnej prednáške a oboznámení so základnými mechanizmami konfliktu z pohľadu…

Čítať ďalej

Školenie Gymnázium Sv. Edity Steinovej 10.10.2018

Autor: admin | 18. novembra 2018

V slnečnú stredu 10.10.2018 sme sa opäť vrátili v rámci Dňa Sv. Edity Steinovej do priestorov Gymnázia Sv. Edity Steinovej v Košiciach. Radi sa na túto školu vraciame a tentokrát to nebolo inak. V rámci nášho projektu “Cesta z domu” sme privítali tri skupiny študentov, spolu okolo 50 detí. Ukázali sme si príklady situačnej pozornosti, ako…

Čítať ďalej