Cesta domov

(projekt ukončený)

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Projekt “Cesta domov”

bol určený pre hlavnú cieľovú skupinu žiakov II. stupňa základných škol a študentov košických stredných škôl, ďalej ženy, dievčatá a účastníkov našich existujúcich kurzov s kvantifikáciou cca 400 osôb. Odškolili sme takmer 500 ľudí a takmer 200 trénero-hodín. Projekt sme realizovali v mesiacoch január-apríl 2018 v Košiciach.

Ciele projektu

 Cieľom projektu bola primárna prevencia, osobná bezpečnosť pred násilnými trestnými činmi a závažnými formami kriminality. Účastníkom sme chceli poskytnúť psychologické, verbálne a fyzické nástroje pre riešenie rôznych fáz konfliktných situácií.

Školenia boli organizovanév priestoroch jednotlivých školských zariadení, v telocvičniach stredných škôl, univerzít, ako aj v priestoroch našej telocvične na Rastislavovej ulici č. 100. Prebiehali zážitkovou formou a interaktívnou diskusiou podľa množstva účastníkov a časového rámca, ktorý sme mali k dispozícii v rámci daného školenia. Spätná väzba od účastníkov, väčšinou detí, študentov, mládeže ale aj pedagógov, rodičov a ostatných dospelých bola pozitívna. Mnoho z nich prichádzalo so svojimi príbehmi a zážitkami, kde sa stretli s agresívnym správaním, prípadne sa stali svedkami alebo účastníkmi násilného jednania. V rámci možností sme s nimi rozanalyzovali tieto situácie, poukázali sme na možnosti prevencie ako sa v budúcnosti takejto situácii vyhnúť ale zároveň sme im zážitkovou formou.

Tento projekt len potvrdil, že spôsob akým sa snažíme šíriť osvetu o bezpečí , jeho vnímaní a zvyšovaní je správny.

 

Už realizované školenia

Školenie 26.1.2018

Autor: admin | 26. januára 2018

Dňa 26.1.2018 sme odučili prvé zo školení v rámci projektu „Cesta domov“. Účastníčkami boli pani učiteľky MŠ. V rámci interaktívnej prednášky sme si prešli teoretické informácie o násilnom konflikte, dámy…

Čítať ďalej

Školenie pre ženy 2.2.2018

Autor: admin | 2. februára 2018

V piatok 2.2.2018 sme na školení v rámci projektu „Cesta domov“ privítali zmiešanú skupinu žien, ktoré prejavili záujem spraviť niečo pre svoje bezpečie. V rámci prednášky bol záujem aj o…

Čítať ďalej

Školenie Gymnázium Sv. Edity Steinovej 16.2.2018

Autor: admin | 18. februára 2018

V slnečný piatok 16.2.2018 nás znova privítali priestory Gymnázia Sv. Edity Steinovej v Košiciach. Radi sa na túto školu vraciame a tentokrát to nebolo inak. V rámci nášho projektu Cesta…

Čítať ďalej

Školenie v Národnej diaľničnej spoločnosti 15.2.2018

Autor: admin | 18. februára 2018

Dňa 15.2.2018 sme realizovali ďalšie zo školení v rámci projektu Cesta domov. Študentami boli tentokrát zamestnanci Národnej ďiaľničnej spoločnosti, pobočky Košice. Sami sa pri výkone svojej práce dostávajú do rizikových…

Čítať ďalej

Školenie v Národnej diaľničnej spoločnosti 19.2.2018

Autor: admin | 20. februára 2018

Dňa 19.2.2018 sme sa vrátili do Národnej ďialničnej spoločnosti a realizovali ďalšie zo školení v rámci projektu Cesta domov. Našimi poslucháčmi a aj aktívne sa zapájajúcimi sa študentami boli samotní…

Čítať ďalej

Školenie na Technickej univerzite 19.2.2018

Autor: admin | 21. februára 2018

Vďaka ochote vedenia Technickej univerzity a Katedry telesnej výchovy sme sa vybrali priamo na vyučovaciu hodinu sebaobrany na Jedlíkovu ulicu aby sme študentom Technickej univerzity odovzali niektoré z našich poznatkov…

Čítať ďalej

Školenie na Technickej univerzite 20.2.2018

Autor: admin | 21. februára 2018

Opäť sme sa vďaka ochote vedenia Technickej univerzity a Katedry telesnej výchovy sme sa vybrali priamo na ďalšiu vyučovaciu hodinu sebaobrany na Jedlíkovu ulicu. Prešli sme si jednoduchú situáciu so…

Čítať ďalej

Školenie Stredná zdravotná škola 19.2.2018

Autor: admin | 21. februára 2018

V pondelok nás privítala aj Stredná zdravotná škola na Kukučínovej ulici. Budúci zdravotnícky pracovníci, záchranári, maséri. V úvodnej teoretickej časti sme nadviazali na vlastné skúsenosti a príbehy študentov, potom sa…

Čítať ďalej

Školenie v Národnej diaľničnej spoločnosti 23.2.2018

Autor: admin | 23. februára 2018

Dňa 23.2.2018 sme sa opäť vrátili do Národnej ďialničnej spoločnosti a realizovali ďalšie zo školení v rámci projektu Cesta domov. Našimi poslucháčmi a aj aktívne sa zapájajúcimi sa študentami boli…

Čítať ďalej

Školenie pre zamestnancov Detského domova 2.3.2018

Autor: admin | 4. marca 2018

V piatok 2.3.2018 sme na školení privítali profesionálnych rodičov,  pracovníkov a niekoľkých mladých dospelých z Detského domova na Uralskej ulici v Košiciach. Vzhľadom k špecifickému charakteru ich práce sme sa…

Čítať ďalej

Školenie pre zamestnancov Psychosociálneho centra 2.3.2018

Autor: admin | 4. marca 2018

V piatkové poobedie 2.3.2018 sme privítali skupinu sociálnych pracovníkov, psychológov a zamestnancov Psychosociálneho centra Košice. Dennodenne sa stretávaju s konfliktnými situáciami, preto sme aj náš výcvik pre túto skupinu zamerali smerom…

Čítať ďalej

Školenie na Technickej univerzite 9.3.2018

Autor: admin | 12. apríla 2018

Opäť sme sa vrátili na pôdu Technickej univerzity Košice a v rámci hodín telesnej výchovy sme sa venovali ďalšej skupine študenov. spolu sme povedali niečo o bezpečnosti, situačnej pozornostni a…

Čítať ďalej

Školenie vo Fakultnej nemocnici 9.3.2018

Autor: admin | 12. apríla 2018

V piatok sme v rámci našej šnúry školení v rámci projektov prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR a nášho projektu „Cesta domov“ zavítali aj medzi pracovníkov Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej…

Čítať ďalej

Školenie Gymnázium Šrobárova 15.3.2018

Autor: admin | 7. júla 2018

Povedali o nás.. „Naši kolegovia a žiaci mali dnes ohromný zážitok z prednášky a praktických ukážok, ktoré ste realizovali na našej škole.“ Toto doobedu sme celé strávili opäť na Gymnáziu…

Čítať ďalej

Školenie Technická univerzita 16.3.2018

Autor: admin | 7. júla 2018

V rámci projektu prevencie kriminality „Cesta domov“ sme opäť zavítali na Technickú univerzitu v Košiciach a pokračovali v školeniach situačnej pozornosti a sebaobrany v rámci hodín telesnej výchovy. Týmto ďakujeme…

Čítať ďalej

Školenie Úsmev ako dar 16.3.2018

Autor: admin | 7. júla 2018

Ďalšie školenie sme realizovali pre občianske druženi Úsmev ako dar. Účastníkmi boli väčšinou mladý dospelí z detských domov.

Čítať ďalej

Školenie Technická univerzita 23.3.2018

Autor: admin | 7. júla 2018

Tentokrát sme znova pokračovali v sérii školení v rámci hodín telesnej výchovy na Technickej univerzite Košice

Čítať ďalej

Školenie Úsmev ako dar 23.3.2018

Autor: admin | 16. januára 2019

Ďalšie školenie sme realizovali pre občianske druženi Úsmev ako dar. Účastníkmi bola ďalšia skupina mladých dospelých z detských domov.

Čítať ďalej

Školenie ZŠ Lermontovova 27.4.2018

Autor: admin | 19. januára 2019

Toto doobedu sme celé strávili v súkromnej základnej škole na Lermontovovej ulici v Košiciach. Privítali nás veľmi ústretovo pedagógovia aj žiaci prvého stupňa ZŠ. Spolu s nim sme si prešli…

Čítať ďalej

Projekt: „Cesta domov“

Autor: admin | 7. decembra 2021

Projekt realizovaný: január-apríl 2018, Košice Počet účastníkov: cca 500 (žiaci, študenti, učitelia, psychológovia) Trénerohodiny: odprednášaných a odcvičených takmer 200 trénerohodín Ciele projektu: primárna prevencia, osobná bezpečnosť pred násilnými trestnými činmi…

Čítať ďalej