Cesta domov

(projekt ukončený)

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Projekt “Cesta domov”

bol určený pre hlavnú cieľovú skupinu žiakov II. stupňa základných škol a študentov košických stredných škôl, ďalej ženy, dievčatá a účastníkov našich existujúcich kurzov s kvantifikáciou cca 400 osôb. Odškolili sme takmer 500 ľudí a takmer 200 trénero-hodín. Projekt sme realizovali v mesiacoch január-apríl 2018 v Košiciach.

Ciele projektu

 Cieľom projektu bola primárna prevencia, osobná bezpečnosť pred násilnými trestnými činmi a závažnými formami kriminality. Účastníkom sme chceli poskytnúť psychologické, verbálne a fyzické nástroje pre riešenie rôznych fáz konfliktných situácií.

Školenia boli organizovanév priestoroch jednotlivých školských zariadení, v telocvičniach stredných škôl, univerzít, ako aj v priestoroch našej telocvične na Rastislavovej ulici č. 100. Prebiehali zážitkovou formou a interaktívnou diskusiou podľa množstva účastníkov a časového rámca, ktorý sme mali k dispozícii v rámci daného školenia. Spätná väzba od účastníkov, väčšinou detí, študentov, mládeže ale aj pedagógov, rodičov a ostatných dospelých bola pozitívna. Mnoho z nich prichádzalo so svojimi príbehmi a zážitkami, kde sa stretli s agresívnym správaním, prípadne sa stali svedkami alebo účastníkmi násilného jednania. V rámci možností sme s nimi rozanalyzovali tieto situácie, poukázali sme na možnosti prevencie ako sa v budúcnosti takejto situácii vyhnúť ale zároveň sme im zážitkovou formou.

Tento projekt len potvrdil, že spôsob akým sa snažíme šíriť osvetu o bezpečí , jeho vnímaní a zvyšovaní je správny.

 

Už realizované školenia

Školenie 26.1.2018

Autor: admin | 26. januára 2018

Dňa 26.1.2018 sme odučili prvé zo školení v rámci projektu “Cesta domov”. Účastníčkami boli pani učiteľky MŠ. V rámci interaktívnej prednášky sme si prešli teoretické informácie o násilnom konflikte, dámy sa s nami ochotne podelili o svoje nepríjemé zážitky. V praktickej časti si potom po našej inštruktáži vyskúšali zvládnutie agresívneho útočníka a prepadnutie vo výťahu.

Čítať ďalej

Školenie pre ženy 2.2.2018

Autor: admin | 2. februára 2018

V piatok 2.2.2018 sme na školení v rámci projektu “Cesta domov” privítali zmiešanú skupinu žien, ktoré prejavili záujem spraviť niečo pre svoje bezpečie. V rámci prednášky bol záujem aj o rozbor skutočných napadnutí žien na základe analýzy skutočných situácií z bezpečnostných kamier. V praktickej časti si vyskúšali ako rozoznať začiatok nebezpečnej situácie a nakoniec aj…

Čítať ďalej

Školenie Gymnázium Sv. Edity Steinovej 16.2.2018

Autor: admin | 18. februára 2018

V slnečný piatok 16.2.2018 nás znova privítali priestory Gymnázia Sv. Edity Steinovej v Košiciach. Radi sa na túto školu vraciame a tentokrát to nebolo inak. V rámci nášho projektu Cesta domov sme privítali tri skupiny študentov, spolu okolo 50 detí. Ukázali sme si príklady situačnej pozonornosti, ako vnímať svoje okolie a čo si všímať aby…

Čítať ďalej

Školenie v Národnej diaľničnej spoločnosti 15.2.2018

Autor: admin | 18. februára 2018

Dňa 15.2.2018 sme realizovali ďalšie zo školení v rámci projektu Cesta domov. Študentami boli tentokrát zamestnanci Národnej ďiaľničnej spoločnosti, pobočky Košice. Sami sa pri výkone svojej práce dostávajú do rizikových situácií. Preto je pre nich školenie o situačnej pozornosti, charaktere konfliktu a sebaobrany prirodzených nástrojom ako sa danej situácii vyhnúť.

Čítať ďalej

Školenie v Národnej diaľničnej spoločnosti 19.2.2018

Autor: admin | 20. februára 2018

Dňa 19.2.2018 sme sa vrátili do Národnej ďialničnej spoločnosti a realizovali ďalšie zo školení v rámci projektu Cesta domov. Našimi poslucháčmi a aj aktívne sa zapájajúcimi sa študentami boli samotní zamestnanci, ktorých denne stretávame na našich cestách ako vodičov posypovacích áut alebo ako údržbu ciest. Sami sa pri výkone svojej práce dostávajú do rizikových situácií…

Čítať ďalej

Školenie na Technickej univerzite 19.2.2018

Autor: admin | 21. februára 2018

Vďaka ochote vedenia Technickej univerzity a Katedry telesnej výchovy sme sa vybrali priamo na vyučovaciu hodinu sebaobrany na Jedlíkovu ulicu aby sme študentom Technickej univerzity odovzali niektoré z našich poznatkov a tým, že to bola priamo hodina telesnej výchovy, nestrácali sme čas a rovno sme sa pustili do “boja”. Prešli sme si jednoduchú situáciu so…

Čítať ďalej

Školenie na Technickej univerzite 20.2.2018

Autor: admin | 21. februára 2018

Opäť sme sa vďaka ochote vedenia Technickej univerzity a Katedry telesnej výchovy sme sa vybrali priamo na ďalšiu vyučovaciu hodinu sebaobrany na Jedlíkovu ulicu. Prešli sme si jednoduchú situáciu so stupňovaním verbálnej agresie a jej ukľudneniu. Ukázali sme si prirodzené reakcie, ako študenti reagujú na stres a blížiaci sa konflikt. Sami na sebe si všimli…

Čítať ďalej

Školenie Stredná zdravotná škola 19.2.2018

Autor: admin | 21. februára 2018

V pondelok nás privítala aj Stredná zdravotná škola na Kukučínovej ulici. Budúci zdravotnícky pracovníci, záchranári, maséri. V úvodnej teoretickej časti sme nadviazali na vlastné skúsenosti a príbehy študentov, potom sa už rozprúdila debata, padali jedna otázka za druhou, a súhlasné pokyvovanie hlavami nás utvrdilo v tom, že mnoho konfliktných situácií, ktoré sme im ukazovali niektorý…

Čítať ďalej

Školenie v Národnej diaľničnej spoločnosti 23.2.2018

Autor: admin | 23. februára 2018

Dňa 23.2.2018 sme sa opäť vrátili do Národnej ďialničnej spoločnosti a realizovali ďalšie zo školení v rámci projektu Cesta domov. Našimi poslucháčmi a aj aktívne sa zapájajúcimi sa študentami boli opäť samotní zamestnanci, ktorých denne stretávame na našich cestách ako vodičov posypovacích áut alebo ako údržbu ciest. Sami sa pri výkone svojej práce dostávajú do…

Čítať ďalej

Školenie pre zamestnancov Detského domova 2.3.2018

Autor: admin | 4. marca 2018

V piatok 2.3.2018 sme na školení privítali profesionálnych rodičov,  pracovníkov a niekoľkých mladých dospelých z Detského domova na Uralskej ulici v Košiciach. Vzhľadom k špecifickému charakteru ich práce sme sa venovali viac témam ich osobnej bezpečnosti nielen v čase voľna ale aj v ich pracovnom prostredí. Sú to skúsení profesionáli, takže niektoré postupy ohľadom vlastného…

Čítať ďalej

Školenie pre zamestnancov Psychosociálneho centra 2.3.2018

Autor: admin | 4. marca 2018

V piatkové poobedie 2.3.2018 sme privítali skupinu sociálnych pracovníkov, psychológov a zamestnancov Psychosociálneho centra Košice. Dennodenne sa stretávaju s konfliktnými situáciami, preto sme aj náš výcvik pre túto skupinu zamerali smerom k riešeniu ich konkrétnych problémov. Vyskúšali sme si základné konfliktné situácie, v ktorých sa v práci môžu ocitnúť,. Inštruktori z Reálnej sebaobrany Košice a PDR…

Čítať ďalej

Školenie na Technickej univerzite 9.3.2018

Autor: admin | 12. apríla 2018

Opäť sme sa vrátili na pôdu Technickej univerzity Košice a v rámci hodín telesnej výchovy sme sa venovali ďalšej skupine študenov. spolu sme povedali niečo o bezpečnosti, situačnej pozornostni a potom sme si vyskúšali v praxi niekoľko jednoduchých scénok aby si študenti vyskúšali svoje prirodzené reakcie pri kontakte s potenciálnym útočníkom. 

Čítať ďalej

Školenie vo Fakultnej nemocnici 9.3.2018

Autor: admin | 12. apríla 2018

V piatok sme v rámci našej šnúry školení v rámci projektov prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR a nášho projektu “Cesta domov” zavítali aj medzi pracovníkov Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pracovisko Trieda SNP 1 Fakultnej nemocnice v Košiciach. Títo ľudia sa niekedy stretávajú s agresívnymi klientami, niekedy sú nútení vycestovať za pacientom do jeho…

Čítať ďalej

Školenie Gymnázium Šrobárova 15.3.2018

Autor: admin | 7. júla 2018

Povedali o nás.. “Naši kolegovia a žiaci mali dnes ohromný zážitok z prednášky a praktických ukážok, ktoré ste realizovali na našej škole.” Toto doobedu sme celé strávili opäť na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach. Spolu 2 prednášky 2 samostantné skupiny študenti aj pedagógovia viac ako 115 ľudí. Študenti sa na prednáške aj počas praktického nácviku zaujímali…

Čítať ďalej

Školenie Technická univerzita 16.3.2018

Autor: admin | 7. júla 2018

V rámci projektu prevencie kriminality “Cesta domov” sme opäť zavítali na Technickú univerzitu v Košiciach a pokračovali v školeniach situačnej pozornosti a sebaobrany v rámci hodín telesnej výchovy. Týmto ďakujeme vedeniu Katedry telesnej výchovy Technickej univerzity v Košiciach, že nám to umožnili a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Čítať ďalej

Školenie Úsmev ako dar 16.3.2018

Autor: admin | 7. júla 2018

Ďalšie školenie sme realizovali pre občianske druženi Úsmev ako dar. Účastníkmi boli väčšinou mladý dospelí z detských domov.

Čítať ďalej

Školenie Technická univerzita 23.3.2018

Autor: admin | 7. júla 2018

Tentokrát sme znova pokračovali v sérii školení v rámci hodín telesnej výchovy na Technickej univerzite Košice

Čítať ďalej

Školenie Úsmev ako dar 23.3.2018

Autor: admin | 16. januára 2019

Ďalšie školenie sme realizovali pre občianske druženi Úsmev ako dar. Účastníkmi bola ďalšia skupina mladých dospelých z detských domov.

Čítať ďalej

Školenie ZŠ Lermontovova 27.4.2018

Autor: admin | 19. januára 2019

Toto doobedu sme celé strávili v súkromnej základnej škole na Lermontovovej ulici v Košiciach. Privítali nás veľmi ústretovo pedagógovia aj žiaci prvého stupňa ZŠ. Spolu s nim sme si prešli bežné situácie, v ktorých sa cez deň v škole alebo vonku na ulici môžu ocitnúť a žiaci sami reagovali na jednotlivé situácie. Milo nás prekvapila…

Čítať ďalej