Bezplatné prednášky na školách

Vážení rodičia a priatelia,

radi by sme sa poďakovali za podporu, ktorú ste nám vyjadrili počas táborov, tréningov, školení sebaobrany na školách, či sponzorskými darmi na naše ďalšie aktivity. 

Mnohí ste počas osobných rozhovorov prejavili záujem o prednášky sebaobrany na školách, ktoré navštevujú Vaše deti. Veľmi nás teší tento záujem. Chceli by sme Vás informovať, že Fond zdravia mesta Košice podporil tieto aktivity dotáciou a chceli by sme ich realizovať v priebehu septembra (októbra) kvôli zhoršujúcej sa situácii ohľadom covidu. Tieto prednášky sú bezplatné. Hlavné zameranie je práca s konfliktom, emóciami, prečo konáme ako konáme, motivácia, sebaobrana v reálnom živote a mnohé ďalšie témy. Radi prispôsobíme tému prednášky v rámci vyššie spomenutých okruhov Vašim konkrétnym požiadavkám a problémom, ktoré Vás trápia.

V prípade záujmu nám prosím napíšte na info@bezpecnypristav.sk, nezabudnite aj na kontaktnú osobu, s ktorou môžeme komunikovať na školách. V prípade otázok môžete volať aj na 0918707464. 

Ďakujeme

 S pozdravom

Tím OZ Bezpečný prístav a Reálnej sebaobrany Košice

#sebaobrana #sebaobranadeti #sebaobranazeny #funkcnetreningy #zdravypohyb #nebudobet #realnasebaobranakosice #bezpecnypristav #fondzdraviamestakosice #mestokosice #kosice #zdravie #postcovid