Archív mesiaca december 2021

Projekt: Detské prímestské tábory

Od roku 2018 sa venujeme aj letným, jarným detským prímestským táborom s tématikou osobného bezpečia, prevencie šikanovania, zdravého pohybu, sebaobrany a tvorivých dielní v Košiciach. Viac nájdete na stránkach našich…

Čítať ďalej

Projekt: Prednášky na školách

Projekt prednášok na školách je zameraný na tému konfliktov, či už slovných alebo fyzických, ich riešeniu, spôsobom ich eliminácie. Spolu s témou o tom ako funguje náš mozog a emócie, prečo…

Čítať ďalej

Projekt: „Ja to zvládnem“

Projekt „Ja to zvládnem –  pohybová aktivizácia detí a mládeže v postcovidovej dobe“ je zameraný na pomoc deťom a rodičom v postccovid období s pomocou športových a vzdelávacie aktivity spolu…

Čítať ďalej

Projekt: „Cesta z domu“

Projekt realizovaný: január-apríl 2018, Košice Počet účastníkov: cca 900 (žiaci, študenti, učitelia, psychológovia) Trénerohodiny: odprednášaných a odcvičených takmer 260 trénerohodín Ciele projektu: projekt “Cesta z domu” bol voľným pokračovaním nášho…

Čítať ďalej

Projekt: „Cesta domov“

Projekt realizovaný: január-apríl 2018, Košice Počet účastníkov: cca 500 (žiaci, študenti, učitelia, psychológovia) Trénerohodiny: odprednášaných a odcvičených takmer 200 trénerohodín Ciele projektu: primárna prevencia, osobná bezpečnosť pred násilnými trestnými činmi…

Čítať ďalej

Projekt: REÁLNA SEBAOBRANA KOŠICE

Sebaobrana založená na skutočných situáciách a postupoch a scenároch. Je to výsledok nášho dlhoročného štúdia sebaobranných systémov, použiteľných v reálnych situáciách. Viac informácií nájdete na webe www.realnasebaobrana.sk

Čítať ďalej