2% z dane 2018

SZS_Kukucinova_Realna_sebaobrana_Kosice_Cesta_z_domu2

Milí priatelia a sympatizanti,

je mnoho spôsobov ako nás podporiť a prostredníctvom nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav aj naše aktivity, ktorým sa v rámci dobrovoľníctva venujeme.
Či už sú to naše prednášky na školách, kde učíme deti a študentov ako sa vyhnúť konfliktom ale ak je to potrebné ako sa brániť, či už sú to naše pravidelné tréningy pre deti, juniorov aj dospelých.
To čo robíme nás teší o to viac keď vidíme ako to pomáha, ako sa deti a dospelí cítia bezpečnejšie a nielen preto, že je to falošný pocit bezpečia ale aj preto lebo mnoho z nich už spoznalo svoju silu a ukázali sme im, že sa môžu a dokážu brániť keď sú napadnuté.
Mnoho z vás nám vyslovilo svoju vďaku, či už za naše prednášky, kurzy, tréningy alebo len za to, že sa cítite bezpečnejšie alebo len za to, že vás už po rokoch nebolí chrbát a dokážte urobiť dobrý drep. Budeme radi ak nám venujete trochu svoje energie a vypíšete tlačivo a darujete nám 2% zo svojich daní.

ĎAKUJEME!

Ak ste zamestnanci vyplnený a podpísaný dokument spolu s potvrdením o zaplatení dane z prímov (ktorý dostanete od svojho zamestnávateľa) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa svojho trvalého bydliska do 30. apríla.
Tieto dva dokumenty môžete doručiť aj ku nám priamo osobne do našej telocvične na Rastislavovu 100 v Košiciach a my ich doručíme na daňový úrad za vás.
Ak nie ste zamestnancami, alebo si podávate svoje daňové priznanie sami, prepíšte si údaje našej školy z priloženého dokumentu priamo do svojho daňového priznania.

Vyhlásenie:
https://www.bezpecnypristav.sk/wp-content/uploads/2019/02/2perc2018.pdf

Tu sú údaje ak to budete vypĺňať ručne:
Vyhlásenie:

(15) IČO: 50019171
(16) Právna forma: občianske združenie
(17) Obchodné meno: Bezpečný prístav
(18) Sídlo ulica : Kaspická
(19) Súpisné číslo: 3
(20) PSČ: 040 12
(21) Obec: Košice mestská časť Nad jazerom

Ďakujeme v mene všetkých
Marek Polák a tím Bezpečného prístavu a Reálnej sebaobrany Košice

Viac informácií o nás na FB
https://www.facebook.com/bezpecnypristav/
https://www.facebook.com/rbsdkosice/
https://www.facebook.com/pdrkosice/

a na webe

www.bezpecnypristav.sk
www.rbsd.sk