Vzdelávanie

Prevencia

There are no upcoming events at this time

Bezplatné prednášky na tému sebaobrana, zdravie a bezpečie aj u vás na škole.

Aktuálne sú už všetky termíny prednášok zdarma obsadené ale ak máte záujem dajte nám aj tak vedieť.

Kalendár akcií

There are no upcoming events at this time

O nás

Gymnazium_Edity_Steinovej_realna_sebaobrana_kosice (1)

Našou hlavnou náplňou je vzdelávanie v oblastiach ochrany a zachovania duševného a fyzického zdravia, bezpečia, výchovy, zdravého pohybu a medziľudských vzťahov. Interaktívne prednášame na školách s nosnou témou pochopenia konfliktov, ich riešenia, s cieľom porozumieť iným ľuďom a ich emóciám. Našou silnou stránkou sú praktické zručnosti, návody a bezpečný priestor na nácvik týchto zručností. Prostredníctvom týchto zručnosti vytvárame priestor na pozitívne zmeny a zlepšovanie kvality života detí aj dospelých. Pôsobíme v Košickom kraji a máme záujem o rozšírenie našich aktivít po celkom Slovensku.

Projekty

 
"Ja to zvládnem"

Ja to zvládnem - pohybová aktivizácia detí a mládeže v postcovidovej dobe. Cieľom tohto projektu je, spolu s odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie, zdravého životného štýlu ponúknuť deťom a ich rodičom pomoc a podporu v tomto náročnom postcovid období. Budeme to realizovať prostredníctvom nami organizovaných pohybových a vzdelávacích aktivít s cieľom zmenšiť dopad nedostatočného pohybu a sociálneho kontaktu u detí. Viac sa dozviete na stránkach projektu

Projekt podporilo

 
Prednášky na školách

Cieľom tohto projektu sú prednášky na školách v meste Košice so zameraním na prácu s konfliktom, emóciami, prečo konáme ako konáme, motivácia, sebaobrana v reálnom živote a mnohé ďalšie témy súvisiace s bezpečím, fyzickým a psychickým zdravím. Viac sa dozviete na stránkach projektu

 Odvážny okoloidúci

V rámci tohto projektu sa snažíme vzdelávať bežných ľudí, ktorým nie je ľahostajné ich okolie a prostredie v ktorom žijú, ako reagovať v prípade, že sa stanú náhodnými svedkami napadnutia alebo konfliktu. Rozhodli sme sa tak po tom, čo sa stále viac stretávame s prípadmi násilia, ktoré by bolo možné zastaviť alebo zmierniť ak by náhodný účastníci mali aspoň základné znalosti konflikte, hrozbe a nástrojoch, ktoré majú k dispozícii. Viac sa dozviete na stránkach projektu

 Cesta z domu  (projekt ukončený)

"Cesta zdomu" je projektom nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav so zameraním na zvyšovania bezpečia detí, študentov, žien a ďalších rizikových skupín. Je zameraný predovšetkým na oblasť Košického kraja, ktorý sa dlhodobo podľa štatistík Ministerstva vnútra radí medzi kraje s vysokým výskytom násilnej kriminality. Viac sa dozviete na stránkach projektu

 Cesta domov (projekt ukončený) 

"Cesta domov" je projektom nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav so zameraním na zvyšovania bezpečia detí, študentov, žien a ďalších rizikových skupín. Je zameraný predovšetkým na oblasť Košického kraja, ktorý sa dlhodobo podľa štatistík Ministerstva vnútra radí medzi kraje s vysokým výskytom násilnej kriminality. Viac sa dozviete na stránkach projektu

Reálna sebaobrana Košice

Sebaobrana založená na skutočných situáciách a postupoch a scenároch. Je to výsledok nášho dlhoročného štúdia sebaobranných systémov, použiteľných v reálnych situáciách. Viac informácií nájdete na webe www.realnasebaobrana.sk

Kontakt:

Bezpečný prístav OZ

Kaspická 3

040 12 Košice

 

IČO 50019171

DIČ 2120194021

 

 

Štatutári:

Ing. Marek Polák

Ing. Natália Liptáková

 

email: info@bezpecnypristav.sk

mobil: 0918 707 464

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. ,

SK121100 0000 0029 4901 5822