Pripravované akcie

V závislosti od aktuálnej situácie pripravujeme detské prímestské tábory hneď ako to situácia ohľadom koronavíru dovolí.

Zatiaľ si vypočujte naše podcasty

Máte záujem o školenie vo vašej škole, organizácii alebo klube ohľadom bezpečnosti a prevencie násilia alebo šikanovania?

O nás

Gymnazium_Edity_Steinovej_realna_sebaobrana_kosice

Naše občianske združenie vzniklo prirodzeným vývojom aktivít nášho partnerského OZ Aikido Dojo Košice. Rokmi našich aktivít sa vyprofilovala naša dobrovoľnícka činnosť v oblasti osobnej bezpečnosti, výukových kurzov pre deti, mládež, dospelých a seniorov zameraných na oblasti prevencie a ubráneniu sa násiliu. Uskutočňujeme výcviky a vzdelávanie v oblasti dynamického riešenia konfliktov, predchádzaniu, neutralizácii a eliminácie násilia a zvyšovaniu bezpečia obyvateľov. Vykonávame online edukačnú činnosť, ktorá prispieva k zvýšeniu informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o téme násilia, agresie a o možnostiach riešení a predchádzaniu týmto hrozbám. Zároveň spolupracujeme  s domácimi a zahraničnými organizáciami pôsobiacimi v problematike prevencie a eliminácie násilia. Naši inštruktori sa zúčastňujú na odborných stážach v domácich a zahraničných vzdelávacích inštitúciách. Primárne je naša činnosť smerovaná k podporu a rozvoju „pocitu bezpečia“ – zameraná na zatraktívnenie Košíc a okolia ako miesta, kde sa oplatí bezpečne žiť a podnikať (pracovať).

Projekty

 Odvážny okoloidúci

V rámci tohto projektu sa snažíme vzdelávať bežných ľudí, ktorým nie je ľahostajné ich okolie a prostredie v ktorom žijú, ako reagovať v prípade, že sa stanú náhodnými svedkami napadnutia alebo konfliktu. Rozhodli sme sa tak po tom, čo sa stále viac stretávame s prípadmi násilia, ktoré by bolo možné zastaviť alebo zmierniť ak by náhodný účastníci mali aspoň základné znalosti konflikte, hrozbe a nástrojoch, ktoré majú k dispozícii. Viac sa dozviete na stránkach projektu

 Cesta z domu  (projekt ukončený)

"Cesta zdomu" je projektom nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav so zameraním na zvyšovania bezpečia detí, študentov, žien a ďalších rizikových skupín. Je zameraný predovšetkým na oblasť Košického kraja, ktorý sa dlhodobo podľa štatistík Ministerstva vnútra radí medzi kraje s vysokým výskytom násilnej kriminality. Viac sa dozviete na stránkach projektu

Projekt podporili

i_4444214

 Cesta domov (projekt ukončený) 

"Cesta domov" je projektom nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav so zameraním na zvyšovania bezpečia detí, študentov, žien a ďalších rizikových skupín. Je zameraný predovšetkým na oblasť Košického kraja, ktorý sa dlhodobo podľa štatistík Ministerstva vnútra radí medzi kraje s vysokým výskytom násilnej kriminality. Viac sa dozviete na stránkach projektu

  Personal Defense Readiness Košice

Personal Defense ReadinessTM (P.D.R.)

V preklade znamená  „Pripravenosť k osobnej obrane“ a je výsledkom viac než 20ročného výskumu Tonyho Blauera a  jeho společnosti Blauer Tactical SystemsTM (BTS).Systém P.D.R.TM je založený na využití prirodzených reflexov ľudského tela na hroziace nebezpečenstvo s využtím postupov takzvaného S.P.E.A.R. systémuTM

P.D.R.TM využíva unikátne a patentované výukové modely a  čerpá z dlhoročného výskumu spoločnosti BTS v oblasti ovládánia a prekonávania strachu a rozvíja účastníkov na emočnej, psychologickej i fyzickej úrovni. Inštruktori nášho občianskeho združenia sú certifikovanými aj v systéme SPEAR/PDR.

Reálna sebaobrana Košice

Sebaobrana založená na skutočných situáciách a postupoch a scenároch. Je to výsledok nášho dlhoročného štúdia sebaobranných systémov, použiteľných v reálnych situáciách. Viac informácií nájdete na webe www.realnasebaobrana.sk

Kontakt:

Bezpečný prístav OZ

Kaspická 3

040 12 Košice

 

IČO 50019171

DIČ 2120194021

 

 

Štatutári:

Ing. Marek Polák

Ing. Natália Liptáková

 

email: info@bezpecnypristav.sk

mobil: 0918 707 464

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. ,

SK121100 0000 0029 4901 5822