Vzdelávanie

Prevencia

Čo povedali deti o našich táboroch:
• dalo mi to sebaistotu
• už viem ako sa vyhnúť konfliktom a ako sa brániť
• tréneri boli veľmi milí. mám pocit, že som sebaistejšia a budem vedieť sa ubrániť
• malo to zmysel, nebojím sa chodiť sama domov

NEZÁVÄZNÉ PRIHLASOVANIE NA LETNÉ PRÍMESTSKÉ TÁBORY 2021 SPUSTENÉ!

Páve sme spustili nezáväzné prihlasovanie na detské letné prímestské tábory zdravého pohybu, sebaobrany a tvorivých dielní v Košiciach

Máte záujem o školenie vo vašej škole, organizácii alebo klube ohľadom bezpečnosti a prevencie násilia alebo šikanovania?

O nás

Gymnazium_Edity_Steinovej_realna_sebaobrana_kosice

Našou hlavnou náplňou je vzdelávanie v oblastiach ochrany a zachovania duševného a fyzického zdravia, bezpečia, výchovy, zdravého pohybu a medziľudských vzťahov. Interaktívne prednášame na školách s nosnou témou pochopenia konfliktov, ich riešenia, s cieľom porozumieť iným ľuďom a ich emóciám. Našou silnou stránkou sú praktické zručnosti, návody a bezpečný priestor na nácvik týchto zručností. Prostredníctvom týchto zručnosti vytvárame priestor na pozitívne zmeny a zlepšovanie kvality života detí aj dospelých. Pôsobíme v Košickom kraji a máme záujem o rozšírenie našich aktivít po celkom Slovensku.

Projekty

 Odvážny okoloidúci

V rámci tohto projektu sa snažíme vzdelávať bežných ľudí, ktorým nie je ľahostajné ich okolie a prostredie v ktorom žijú, ako reagovať v prípade, že sa stanú náhodnými svedkami napadnutia alebo konfliktu. Rozhodli sme sa tak po tom, čo sa stále viac stretávame s prípadmi násilia, ktoré by bolo možné zastaviť alebo zmierniť ak by náhodný účastníci mali aspoň základné znalosti konflikte, hrozbe a nástrojoch, ktoré majú k dispozícii. Viac sa dozviete na stránkach projektu

 Cesta z domu  (projekt ukončený)

"Cesta zdomu" je projektom nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav so zameraním na zvyšovania bezpečia detí, študentov, žien a ďalších rizikových skupín. Je zameraný predovšetkým na oblasť Košického kraja, ktorý sa dlhodobo podľa štatistík Ministerstva vnútra radí medzi kraje s vysokým výskytom násilnej kriminality. Viac sa dozviete na stránkach projektu

Projekt podporili

i_4444214

 Cesta domov (projekt ukončený) 

"Cesta domov" je projektom nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav so zameraním na zvyšovania bezpečia detí, študentov, žien a ďalších rizikových skupín. Je zameraný predovšetkým na oblasť Košického kraja, ktorý sa dlhodobo podľa štatistík Ministerstva vnútra radí medzi kraje s vysokým výskytom násilnej kriminality. Viac sa dozviete na stránkach projektu

Reálna sebaobrana Košice

Sebaobrana založená na skutočných situáciách a postupoch a scenároch. Je to výsledok nášho dlhoročného štúdia sebaobranných systémov, použiteľných v reálnych situáciách. Viac informácií nájdete na webe www.realnasebaobrana.sk

Kontakt:

Bezpečný prístav OZ

Kaspická 3

040 12 Košice

 

IČO 50019171

DIČ 2120194021

 

 

Štatutári:

Ing. Marek Polák

Ing. Natália Liptáková

 

email: info@bezpecnypristav.sk

mobil: 0918 707 464

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. ,

SK121100 0000 0029 4901 5822